lastensairaala

  • Uutiset

    Disney+ -palvelu tuo iloa 16 lastensairaalaan Pohjoismaissa

    Disney testasi ilmaista pääsyä Disney+ -palveluun lastensairaaloissa kahdella pilottihankkeella Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa vuosina 2020 ja 2021. Ohjelmissa kerättiin lapsipotilailta ja terveydenhuollon ammattilaisilta huomioita ja näkemystä siitä, miten Disney+ voi parantaa lasten sairaalakokemuksia ja tukea tunnepohjaista kestävyyttä. Pilottihankkeiden perusteella 100 % ohjelmiin osallistuneesta sairaalahenkilökunnasta oli yhtä mieltä siitä, että Disney+ -palvelulla on positiivinen vaikutus lasten sairaalakokemukseen. Henkilökunnan jäsenet kokivat myös vahvasti, että palvelun saatavuutta tulisi jatkaa pilottiohjelmien ulkopuolelle. Disney+ -palvelu tuodaan nyt lasten sairaanhoidon osa

Back to top button